धार्केमा भएको वृक्षारोपण कार्यक्रममा सहभागी हुँदै रेडियोका स्टेशन म्यानेजर आशिष ठकुरी

धार्केमा भएको वृक्षारोपण कार्यक्रममा सहभागी हुँदै रेडियोका स्टेशन म्यानेजर आशिष ठकुरी

aashish thakuri_radio rajmarga

radio rajmarga_Aashish

Facebook Comments